اعلان کاریابی (انجنیرکنترول کیفیت بند شاه عروس)

mew-admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ - ۱۲:۵
job

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم پروژه تغییر به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات از طریق لینک ذیل بدست بیاورند:

 (http://lowgrade.iarcsc.com/)

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید

کد بست : NWR-0494

مشخصات بست:

عنوان بست:                    انجنیرکنترول کیفیت بند شاه عروس

بســــت:                          بست ۴

وزارت/اداره:                      اداره ملی تنظیم امور آب

موقعیت بست:                  کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                   اداره ملی تنظیم امور آب / معاونیت تخنیکی / ریاست عمومی حوزه دریائی کابل / ریاست حوزه فرعی دریائی کابل وسطی / آمریت منابع آب / مدیریت عمومی دفتر ساحوی شکردره

گزارشدهی به :               مدیرعمومی دفتر ساحوی شکردره

گزارش گیراز:

اندازه معاش:                   اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر

……………………………………………………………………………………………………………………............................

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

اداره ملی تنظیم امور آب :

اداره ملی تنظیم امور آب براساس فرمان شماره ۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از تجزیه وزارت انرژی و‌ آب ایجاد و در قسمت مدیریت همه جانبه منابع آب کشور ، ساخت زیر بنا های آبی فعالیت می نماید.

هدف وظیفه:

اتخاذ تدابیر مبتنی بر معیارهای انجنیری جهت بهره برداری بخش برق و حفظ و مراقبت و ترتیب طرح های موثر در رابطه به افزایش موثریت عمر مفیده تجهیزات برقی در بند شاه و عروس

وظایف تخصصی:

اتخاذ تدابیر جهت بهره برداری از بخش برق بند شاه و عروس
 
ترتیب پلان نظارتی بیست چهارساعته در دو الی سه شیفت کاری جهت تولید برق برای بند شاه و عروس
 
ترتیب پلان حفظ مراقبتی سالانه بخش برق برای بند شاه و عروس جهت رفع مشکلات عایده برای بند مذکور
 
ترتیب رهنمود و دستورالعمل های تخنیکی جهت تطبیق بهتر امور حفظ و مراقبت بند مذکور
 
اخذ دیتاها ازت جهیزات نصب شده بخش برق در بند بطور روزانه، ماهوار و تحلیل دیتاهای اخذ شده از بند مذکور
 
ترتیب پلان عاجل (Emergency Action Plan) برای بند مذکور
 
نظارت از روند حفظ و مراقبت بند ذخیروی آب بندکمال خان و مطمئین شدن از کار نورمال بند مذکور
 
استفاده از تجهیزات برق نصب شده در بند شاه و عروس
 
اطمینان از کار تجهزات و آلات اندازه گیری (Instruments) ناصبه بخش برق در بند مذکور و اخذ دیتاها از تجهیزات نصب شده مطابق به منول های موجود.
 
اتخاذ تدابیر جهت بهره برداری نورمال و حفظ و مراقبت از بند شاه و عروس مطابق به استندرد ها و نورم های انجنیری بندها
 
اتخاذ تدابیر جهت حفظ و مراقبت بخش برق و میخانیکی نصب شده در بند مذکور
 
نظارت دایمی از روند کاری دروازه های بند و چک و بررسی آنها و مطمئن شدن از وضعیت کاری نورمال بخش برق ناصبه در بند مذکور
 
ثبت دیتاها از تجهیزات نصب شده در بند بطور روزانه و ماهوار و ترتیب اسناد منظم از دیتاهای اخذشده بطور هاردکاپی و سافت کاپی در دفتر ساحوی بند مذکور
 
اتخاذ تدابیر جهت امور عملیاتی بخش برق بند مذکور و حفظ و مراقبت بخش برق مطابق به نورم های انجنیری برق

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 
ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت                     
  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

ایجاد هماهنگی لازم با بخش های مربوطه جهت انسجام بهتر امور

 

--------------------------------------------------------------------------------------------——-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های برق، انجنیری هایدرولیک، انجنیری ساختمان های هایدروتخنیکی از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می شود.

 

 تجربه کاری:

داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت های لازم:

  1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی
  2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

موارد تشویقی:

(‌أ. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت، برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 ‌ب. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق می توانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

User account menu