کانال نصرت در ولایت فراه تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد.

MEW-Media
hhh

این پروژه از طرف اداره ملی تنظیم امور آب در ولایت فراه به منظور مدیریت آب، آبیاری زمین‌های زراعتی و کنترول سیلاب‌های موسمی تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد.

کانال نصرت که ۳۶ کیلومتر طول دارد، ۵ هزار هکتار زمین زراعتی را آبیاری نموده و ۱۱۳۰۰ خانواده از آن مستفید می‌گردد.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu