آگاهی داوطلبی پروژه خریداری البسه جات زمستانی برای کارکنان

mew-admin
123

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری البسه جات زمستانی برای کارکنان بست 7و8 این وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 9:30 قبل از ظهر به روز چهار شنبه مورخ 16/11/1398 به ریاست تدارکات واقع تعمیر ششم منزل چهارم ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ(27000) افغانی برای پروژه فوق الذکر بوده و جلسه آفرگشایی بتاریخ 16/11/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست تدارکات به شماره داوطلبی MOEW/PD/G010-99/NCB تدویر میگردد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۴:۳۲ Kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 2546 قلم پرزه جات وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی «پروژه خریداری 2546 قلم پرزه جات وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی آن برای سال مالی 1399 در دو لات» اشتراک . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۲:۱
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریدار (37) قلم روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت وزارت انرژی وآب

وزارت انرژی وآب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریدار (37) قلم روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت وزارت انرژی وآب برای سال مالی 1399 اشتراک نموده و نقل . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۳:۴۱
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 215 قلم پرزه جات آی تی

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری 215 قلم پرزه جات آی تی برای سال مالی 1399 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در . . .

Back to tenders