گالری رسانه

برف بام ها و ساحات کانکریتی را در جاهای قابل جذب انتقال دهیم تا آبهای زیرزمینی ما تقویت شود

بیایید با جمع آوری برف و آب باران در چاه های جذبی به تقویت آبهای زیر زمینی کمک کنیم

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۴۸-۲)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۴۷-۲)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۴۶-۲)

سمیناری پیرامون استفاده عادلانه و موثر از منابع آب های زیرزمینی برای دهاقین ولایت پکتیا برگزار گردید

بیایید منابع آبهای زیرزمینی را با ذخیره نمودن برف در محل های قابل جذب تقویت نماییم!

بیایید همه با هم منابع آبهای زیرزمینی را تقویت نمائیم!

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۴۵-۲)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۴۴-۲)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۴۳-۲)

هفت (7)پروژه چکدم به ارزش مجموعی نزدیک به17 میلیون افغانی در ولایت لوگر تکمیل و به بهره برداری رسید.

پروژه حفظ و مراقبت بند سرخاب ولایت لوگر به ارزش بیش از 11 میلیون افغانی افتتاح شد.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۴۲-۲)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۴۱-۲)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۴۰-۲)

Pagination

User account menu