آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد(41) قلم اجناس ایمنی و ایرکندیشن

mew-admin
1

Publish Date

Closing Date

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد(41) قلم اجناس ایمنی و ایرکندیشن، این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 9:30 قبل از ظهر به روز دوشنبه مورخ 21/09/1401 در ریاست تدارکات واقع تعمیر معینیت انرژی منزل اول ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر بصورت بانکی یا پول نقد برای پروژه متذکره فوق مبلغ(53000) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بتاریخ 21/09/1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر در وزارت آب و انرژی به شماره داوطلبی MEW/PD/G008-1401/NCB تدویر میگردد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷ - ۱۴:۵۷
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه خریداری تعداد(428) قلم پرزه جات وسایط

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۹ - ۱۲:۱۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد(41) قلم اجناس ایمنی و ایرکندیشن

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی...

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۵ - ۱۳:۴۰
Background image

وزارت آب و انرژی پروژه های ذیل را به داوطلبی میگذارد

وزارت انرژی و آب به منظور جذب و تشویق سرمایه گذاری‌های خصوصی...

Back to tenders

User account menu