آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد(41) قلم اجناس ایمنی و ایرکندیشن

mew-admin
1

Publish Date

Closing Date

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد(41) قلم اجناس ایمنی و ایرکندیشن، این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 9:30 قبل از ظهر به روز دوشنبه مورخ 21/09/1401 در ریاست تدارکات واقع تعمیر معینیت انرژی منزل اول ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر بصورت بانکی یا پول نقد برای پروژه متذکره فوق مبلغ(53000) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بتاریخ 21/09/1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر در وزارت آب و انرژی به شماره داوطلبی MEW/PD/G008-1401/NCB تدویر میگردد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۳ - ۱۷:۱۴
Background image

اعلان تدارکاتی !

وزارت آب و انرژی در نظر دارد...

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۹ - ۱۰:۳۵
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه خریداری تعداد(22) قلم روغنیات و فلترباب

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد...

Back to tenders

User account menu