اعلان تدارکاتی پروژه دکه گبیونی مع سنگ کوهی قریه خواجمباز ولسوالی شورتپه ولایت بلخ

mew-admin
1

Publish Date

Closing Date

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه دکه گبیونی مع سنگ کوهی قریه خواجمباز ولسوالی شورتپه ولایت بلخ اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات وزارت آب و انرژی در مقابل 1000 افغانی پول بدون باز پرداخت به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهارشنبه تاریخ 26/07/1402 آمریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات تعمیر بند شاه و عروس وزارت آب و انرژی سرک دارالامان  سناتوریم تسلیم نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ  600,000 شش صد هزار افغانی و جلسه آفرگشایی به روز چهارشنبه مورخ 26/07/1402 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات تدویر می گردد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۹ - ۱۰:۳۵
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه خریداری تعداد(22) قلم روغنیات و فلترباب

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد...

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۳:۴۹
Background image

اعلان داوطلبی پروژه خریداری تعداد(24) قلم تجهیزات شبکه توزیعی برق

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط...

دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ - ۱۳:۵۲
Background image

Back to tenders

User account menu