اعلان کاریابی!

mew-admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۴ - ۱۶:۱۴
1

Publish Date

Closing Date

وزارت آب و انرژی به یک تن ترجمان ضرورت دارد.

علاقه مندان در خواست‌ها و اسناد شان را از تاریخ نشر اعلان الی مدت 15 روز به ریاست عمومی دفتر مقام وزارت بسپارند.

وظیفه: ترجمه اسناد انگلیسی به لسان‌های ملی کشور و بر عکس آن.

صلاحیت و مسئولیت‌های وظیفوی:

ویژگی های کاری:

وظایف تخصصی:

•           ترجمه تمام اسناد، قراردادها، مکاتیب، پروپوزل‌ها، مینوت‌ها و اعلامیه‌های مطبوعاتی مربوط وزارت جهت سهولت در مراودات کاری با نهادهای ملی و بین المللی.

•           ترجمه متن‌ها، نطق ها، بیانیه‌ها و مصاحبه‌های رویاروئی از زبان دری به پشتو و انگلیسی و بر عکس آن به منظور تفهیم بیشتر موضوع به نهادهای مربوط.

•           غنی‌سازی انکشاف لغت‌نامه(گلوسری) اصطلاحات جهت استفاده و حل مشکلات کاری هنگام ترجمه.

•           ترجمه اخبار وگزارش‌ها از زبان دری به پشتو و انگلیسی.

•           تحریر مکاتیب ریاست اطلاعات و نشرات به زبان‌های ملی کشور و انگلیسی در مواقع ضرورت غرض آگاه ساختن نهادهای بین المللی از موضوعات مربوط.

وظایف مدیریتی:

•           ترتیب پلان‌کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف اداره.

•           تنظیم اسناد ترجمه شده در فایل های مربوط جهت ارائه به شعبات ذیربط.

•           حفظ محرمیت اسناد ترجمه شده در دوسیه‌های مربوط جهت حصول اطمینان از حفظ اسرار اداره.

•           ارائه گزارش هفته‌وار، ماهوار، ربعوار و سالانه به منظور انعکاس از فعالیت‌ها و دستاوردهای مربوط.

•           اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده می‌شود جهت تسریع اجراآت.

وظایف هماهنگی:

•           هماهنگی با ریاست اطلاعات و نشرات و سایر بخش های کاری غرض آگاه ساختن نهادهای بین المللی از موضوعات مربوط به عقد قراردادها و اعلامیه‌های مطبوعاتی وزارت به زبان انگلیسی.

_-----------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام ( سطح تحصیل و تجربه کاری) :

این لایحه وظایف با در نظرداشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: ادبیات زبان انگلیسی، BEL از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده‌می شود.

تجربه کاری: حد اقل سه سال تجربه‌کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج کشور.

مهارت‌های لازم:

•           تسلط به لسان‌های رسمی کشور ( دری و پشتو) و تسلط به زبان انگلیسی.

•           مهارت‌های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

User account menu