وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  های ذیل:

mew-admin
1

Publish Date

Closing Date

1- پروژه خریداری تعداد(253) قلم اجناس تنظیفاتی و ساختمانی ضرورت سال مالی1401. 2- پروژه خریداری تعداد(255) قلم اجناس آبرسانی و برق. 3- پروژه خریداری تعداد(41) قلم اجناس ایمنی و ایرکندیشن، این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 9:30 قبل از ظهر به ترتیب روز های( شنبه مورخ 21/08/1401، یکشنبه مورخ 22/08/1401 و دوشنبه مورخ 23/08/1401)به ریاست تدارکات واقع تعمیر معینیت انرژی منزل اول ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر بصورت بانکی یا پول نقد برای اجناس تنظیفاتی و ساختمانی مبلغ(85000) افغانی، آبرسانی و برق مبلغ(33000) افغانی و برای اجناس ایمنی و ایرکندیشن مبلغ(53000) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به ترتیب شماره پروژه ها بتاریخ 21، 22 و23/08/1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر در وزارت انرژی و آب به شماره های داوطلبی:

 MEW/PD/G006-1401/NCB,MEW/PD/G007-1401/NCB,MEW/PD/G008-1401/NCB تدویر میگردد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷ - ۱۴:۵۷
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه خریداری تعداد(428) قلم پرزه جات وسایط

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۹ - ۱۲:۱۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد(41) قلم اجناس ایمنی و ایرکندیشن

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی...

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۵ - ۱۳:۴۰
Background image

وزارت آب و انرژی پروژه های ذیل را به داوطلبی میگذارد

وزارت انرژی و آب به منظور جذب و تشویق سرمایه گذاری‌های خصوصی...

Back to tenders

User account menu