پروژه بازسازی کانال شمشپور در ولایت ننګرهار تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

MEW-Media
8444

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور جلوگیری از ضایعات آب و افزایش زمین های زراعتی در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار تطبیق شده است.

این پروژه که به تاریخ 12 اکتوبر 2019 آغاز شده بود به تازگی تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

کانال شمشپور قبل از بازسازی حدود 1,229 هکتار زمین را آبیاری می‌کرد که پس از بازسازی این رقم به 1,504 هکتار زمین زراعتی افزایش یافته، به تعداد 21980 نفر از آن مستفید می‌شوند.

اداره ملي تنظيم امور آب

User account menu