کار پروژه کانال شکرمان در ولایت لغمان تکمیل شد.

MEW-Media
897

کانال شکرمان از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی WFP به منظور مدیریت آب، آبیاری زمین‌های زراعتی، و ایجاد زمینه اشتغال در ولسوالی علیشینگ ولایت لغمان بازسازی شده است، که به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

کانال شکرمان ۳۰۰ هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار می‌دهد‌ که ۵۰۰ خانواده از آن به صورت مستقیم مستفید شده و برای ۴۵۰ نفر زمینه کار فراهم شده است.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu