دو پروژه اعمارچکدم در ولایت میدان وردک به بهره‌برداری رسید.

MEW-Media
547

دو پروژه اعمارچکدم در ولایت میدان وردک به بهره‌برداری رسید.

این پروژه ها از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور تغذیه آبهای زیرزمینی، کاهش خطرات سیلابهای موسمی و آبیاری زمین های زراعتی در ولسوالی چک و مرکز ولایت میدان وردک تطبیق شده است.

با تطبیق این پروژه ها ده‌ها هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار گرفته است که صدها فامیل به صورت مستقیم و غیر مستقیم از آن مستفید می شوند.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu