پروژه سربند و کانال خواجه احمد علیا در ولایت فراه به بهره‌برداری رسید.

MEW-Media
985

پروژه سربند و کانال خواجه احمد علیا در ولایت فراه به بهره‌برداری رسید.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی کشور هندوستان، به منظور مدیریت آبهای سطحی، افزایش زمین های زراعتی و ایجاد زمینه اشتغال برای مردم در ولایت فراه تطبیق شده است.

با تطبیق این پروژه ٦٠٠ هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار گرفته است که به تعداد ٤٠٠ خانواده از آن مستفید می شوند.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu