اولین سروی بند "وطن ګټو" در ولایت لغمان با موفقیت به پایان رسید.

MEW-Media
658

اولین سروی بند "وطن ګټو" در ولایت لغمان با موفقیت به پایان رسید.

بند "وطن ګټو" یکی از پروژه های بزرگ اداره ملی تنظیم امور آب است که به منظور مدیریت آب، تولید برق، کنترل سیلاب های موسمی، تقویت منابع آب های زیرزمینی، حفاظت از محیط زیست و ایجاد شغل برای مردم در ولسوالی الیشنګ ولایت لغمان ساخته می شود.

بند وطن ګټو به ارتفاع 30 متر، ظرفیت ذخیره 30 میلیون متر مکعب آب و ارزش تولید 4 مگاوات برق را دارد.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu