کار چکدم پنځو کڅ در ولایت لوگر به ارزش نزدیک به نه‌صد هزار افغانی آغاز شد

mew-admin
1

کار چکدم پنځو کڅ در مربوطات ولسوالی ازره ولایت لوگر به ارزش هشت‌صدو نودو شش هزارو شش‌صدو بیست و سه(896623) افغانی با حضور محترم انجنیر فضل الرحمن عمرزی، مشاور تخنیکی حوزه فرعی دریایی لوگر، محترم انجنیر جاوید احمد زرمتی، آمر خدمات انجنیری حوزه متذکره و شماری از بزرگان قومی آغاز شد.

کار چکدم متذکره با هزینه مالی وزارت آب و انرژی به طول 24 متر و به شمول سنگ تهداب به ارتفاع 5.5 متر از سوی شرکت اباسین آشنا، اعمار می‌گردد.

قرار است کار چکدم متذکره در ظرف دو ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

User account menu