اطلاعیه تصمیم اعطآء قرارداد خریداری لوازم حفظ و مراقبت تحت چهار لات

mew-admin
contract

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد خریداری لوازم حفظ و مراقبت تحت چهار لات(اول، دوم و سوم) ضرورت سال مالی 1400 دارای کود نمبر NWARA/PD/G004,5,6 -1400/NCB را با شرکت خدمات لوژستیکی نگین بهار دارنده جواز نمبر(D-57689) واقع (چهار راهی انصاری شهر نو ، مرکز کابل) لات اول به قیمت حداقل مبلغ(342,075) و حد اکثر مبلغ (3,698,475) افغانی، لات دوم به قیمت حداقل مبلغ(413,285) و حد اکثر مبلغ (1,257,696) افغانی، لات سوم به قیمت حداقل مبلغ(838,313) و حد اکثر مبلغ (2,853,880) افغانی، اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن بریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم، وفق احکام ماده (50) قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Wed, Dec 28 2022 3:22 PM
Background image

Awareness message ⚠🚿💭

Estimates of water level rise...

Sat, Jul 23 2022 8:26 PM
Background image

Media advisory

Kabul-Afghanistan: Kabul based journalists are cordially invited to attend a press conference by Ministry of Water and Energy...

Mon, May 09 2022 10:33 AM
Background image

Notice!

Invitation to Conference on Investment Opportunities in Energy and Water Sector in Afghanistan...

Back to announcements

User account menu