اطلاعیه تصمیم اعطآء قرارداد خریداری لوازم حفظ و مراقبت تحت چهار لات

mew-admin
contract

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد خریداری لوازم حفظ و مراقبت تحت چهار لات(اول، دوم و سوم) ضرورت سال مالی 1400 دارای کود نمبر NWARA/PD/G004,5,6 -1400/NCB را با شرکت خدمات لوژستیکی نگین بهار دارنده جواز نمبر(D-57689) واقع (چهار راهی انصاری شهر نو ، مرکز کابل) لات اول به قیمت حداقل مبلغ(342,075) و حد اکثر مبلغ (3,698,475) افغانی، لات دوم به قیمت حداقل مبلغ(413,285) و حد اکثر مبلغ (1,257,696) افغانی، لات سوم به قیمت حداقل مبلغ(838,313) و حد اکثر مبلغ (2,853,880) افغانی، اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن بریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم، وفق احکام ماده (50) قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۴:۳۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطآء قرارداد خریداری لوازم حفظ و مراقبت تحت چهار لات

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد...

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۹:۲۳
Background image

ذخیره دیروز؛ رفع نیاز امروز

با رها سازی آب بند سلما مشکل کم آبی در مناطق پایین دست بند سلما برطرف گردید...

جمعه ۱۴۰۰/۵/۸ - ۸:۴۹
Background image

بازگشت به اطلاعیه ها