په غور ولایت کې د 5 میګاوواټ لمریز بریښنا پروژه عملي کار په ښه توګه روان دی..

mew-admin
Wed, May 29 2019 9:06 AM
mew

د پروژی ډیزاین، د غور ولایت د 5 میګاوواټ لمریز بریښنا د تولید دستګاه چمتو کول او لګول په شمول د پروژی ساحه څخه د ۲۰ کیلوواټه بریښنا لیږد تر فیروزکوه ښار ته، د 2019 د جنوری په 26 د انرژۍ او اوبو وزارت او د شاندنګ ګروپ ترمینځ قرارداد لاسلیک شو. د دې عملي کار د می په پیل کې د 2019 کال کې پیل شو.
اوس مهال د دی پروژی د جیولوژی، جیوفیزیک او جیوتکنیک مطالعاتو پیل او عملی کار په ساحه کی دوام لری.