اعلان درخواست اظهار علاقمندی

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

Location kabul

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه درخواست اظهار علاقمندی سروی کردن،  برآورد نمودن احجام کار انجام شده در ساحه و تعین نمودن پیشرفت کار و فیصدی دیزاین اجرا شده مربوط پروژه بند برق و آبیاری ولسوالی المار ولایت فاریاب اشتراک نموده و نقل چاپ شده درخواست اضهار علاقمندی مربوطه را و یا در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات خدمات مشورتی بدست آورده و هم اعلان آن در ویب سایت اداره تدارکات ملی و ویب سایت وزارت به نشر رسیده. شرکت های محترم  درخواست های اظهار علاقمندی خویش را مطابق شرایط مندرج درخواست اظهار علاقمندی و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشرن اعلان الی تاریخ ذیل به آمریت تدارکات خدمات مشورتی ریاست تدارکات واقع تعمیر ریاست منابع بشری منزل چهارم  ارائه نمایند. درخواست های ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تاریخ و زمان آفرگشائی: ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 20/09/1398 تدویر میگردد.

Documents

Reviesd Final_REOI of Almar project estimation 10

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۴:۳۲ Kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 2546 قلم پرزه جات وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی «پروژه خریداری 2546 قلم پرزه جات وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی آن برای سال مالی 1399 در دو لات» اشتراک . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۲:۱
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریدار (37) قلم روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت وزارت انرژی وآب

وزارت انرژی وآب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریدار (37) قلم روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت وزارت انرژی وآب برای سال مالی 1399 اشتراک نموده و نقل . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۳:۴۱
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 215 قلم پرزه جات آی تی

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری 215 قلم پرزه جات آی تی برای سال مالی 1399 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در . . .

Back to tenders