تیم های تخنیکی وزارت آب و انرژی و شرکت 77 ترکی از ساحات بند برق سروبی اول و دوم بازدید کرد.

mew-admin
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶ - ۱۰:۳
1

تیم های تخنیکی معینیت انرژی وزارت آب و انرژی و شرکت ۷۷ ساختمانی ترکی نظر به تفاهم نامه که قبلا میان این وزارت و شرکت متذکره به امضا رسیده بود، از ساحات بند برق سروبی اول و دوم بازدید نمودند.

در هنگام بازدید از ساحات متذکره؛ انجنیر فرهاد محمودی رئیس برنامه های انرژی وزارت آب و انرژی با تیم تخنیکی معینیت انرژی و آقای بوراک اونسال نماینده شرکت 77 با تیم تخنیکی همراه شان بررسی های خویش را جهت آغاز پیشبُرد امور پروژه به انجام رسانیدند.

براساس تفاهم نامه که میان وزارت آب و انرژی و  شرکت ساختمانی 77 کشور ترکیه قبلاً به امضا رسیده بود، شرکت یاد شده مطالعات خویش را تکمیل و به وزارت آب و انرژی تسلیم نموده اند که کار روی نهایی سازی مطالعات تخنیکی و اقتصادی آن جریان دارد.

User account menu