پروژه های در حال جریان

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۱ - ۱۰:۱۲
Background image

تغییر جهت دهی کانال نمک آب در ولایت تخار به خوبی جریان دارد.

این کانال که آب آشامیدنی و زراعتی بخش‌های از ولسوالی نمک آب ولایت تخار را تأمین می‌کرد، با گذشت از ساحات معدنی، آب آن شور و غیرقابل نوشیدن شده...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۱ - ۱۰:۹
Background image

اولین سروی بند "وطن ګټو" در ولایت لغمان با موفقیت به پایان رسید.

بند "وطن ګټو" یکی از پروژه های بزرگ اداره ملی تنظیم امور آب است که به منظور مدیریت آب، تولید برق، کنترل سیلاب های موسمی، تقویت منابع آب های زیرزمینی...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۱ - ۱۰:۶
Background image

کار ساخت دو کانال و سربند در ولسوالی قرغیو ولایت لغمان آغاز گردید.

کار ساخت دو کانال و سربند در ولسوالی قرغیو ولایت لغمان از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به حمایت مالی IOM آغاز شد...

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۹:۲۹
Background image

کار عملی پروژه بخش دوم کانال ارچی جدید در ولایت کندز خوب پیش میرود.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی به منظور مدیریت آب و افزایش زمین های زراعتی در ولایت کندز تطبیق می گردد...

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ - ۱۰:۴۷
Background image

کار عملی پروژه بخش دوم کانال ارچی جدیددر ولایت کندز ٤٠ در صد پیش رفته است.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی بانک انکشاف آسیا به منظور مدیریت آب و افزایش زمین های زراعتی در ولایت کندز تطبیق می گردد...

شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ - ۹:۲۰
Background image

کار عملی پروژه کانال نهر چمن به خوبی جریان داشته 85 درصد پیش رفته است

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری بانک انکشاف آسیایی به منظور مدیریت آب و افزایش زمین‌های زراعتی در تالقان مرکز ولایت تخار تطبیق می گردد...

شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ - ۹:۱۶
Background image

کار اعمار چکدم نچکی در مرکز ولایت خوست ٨٥ درصد پیش رفته است.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور کنترول سیلاب های موسمی، مدیریت آب و تقویت منابع آب های زیرزمینی در ولایت خوست تطبیق می گردد...

شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ - ۹:۱۳
Background image

کار عملی پروژه بخش اول کانال ارچی جدید 84 درصد پیش رفته است.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی بانک انکشاف آسیا ADB)) به منظور مدیریت آب و افزایش زمین های زراعتی در ولایت کندز تطبیق می گردد...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۵۸
Background image

کار عملی پروژه کانال نهر چمن به خوبی جریان داشته 85 درصد پیش رفته است

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری بانک انکشاف آسیایی به منظور مدیریت آب و افزایش زمین‌های زراعتی در تالقان مرکز ولایت تخار تطبیق می گردد...

Pagination

User account menu