اعلان کاریابی

MEW-Media
شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۵ - ۱۲:۷
jobs

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب به تعداد 4 بست رتبه 7/8 ریاست عمومی حوزه دریائی کابل  خویش را  از طریق سیستم رتب معاش به اعلان رقابتی می سپارد.
۱- کارمند خدماتی  ( بست ۸) 
۲- محافظ تعمیر  ( بست ۸)
۳- معتمد نقدي و جنسی ( بست ۷)
۴- باغبان  ( بست ۷)

اشخاص واجد شرایط میتواند فورمه های ستندرد کاریابی را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت و همچنان میتوانند جزئیات بست های اعلان شده را از ویب سایت های www.nwara.gov.af www.iarcsc.gov.af  دریافت و بعد از تکمیل اسناد به مدیریت اعلانات و توزیع فورم تسلیم و همچنان متقاضیان محترم  فورمه های کاریابی و تمام اسناد ضروری خویش را در یک فایل PDF گنجانیده و به ایمیل آدرس‌(hr.mew84@gmail.com ) ارسال نمایند.
 

Documents

معتمد نقدی و جنسی .
جدول اعلان چهاربست حوزه دریائی کابل
فورم درخواستی مرکزی
محافظ تعمیر.
کارکن خدماتی بست 8
باغبان.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

User account menu