۱۵ چکدم و ۵ سربند در ولایت ارزگان سروی گردیدند

mew-admin
شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ - ۱۴:۲۰
1

تیم انجنیری حوزه فرعی دریایی ترینکوت ۱۵ چکدم و ۵ سربند را در ولایت ارزگان سروی نمودند.

همچنان، تیم تخنیکی حوزه فرعی دریایی ترینکوت از پروژه های دیوارهای گبیونی در منطقه لبلان ولسوالی دهراود و مناطق کنات و سراب ولسوالی چوری نظارت نمود. پروژه های متذکره از طرف موسسه ADA اجرا می گردد، همچنان، توزیع مواد خوارکی در مقابل کار از طرف موسسه مذکور در منطقه لبلان ولسوالی دهراود به 900 تن مرد و 100 تن زن آغاز گردید.

قابل یادآوری است که تیم تخنیکی حوزه فرعی دریایی ترینکوت آب دریای هلمند در ولسوالی دهراود را اندازه گیری نموده، دیتای استیشن های هایدرو میتیورولوژی را جمع آوری کردند.

User account menu