همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۸ - ۹:۴۱ kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لرسرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات.

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لرسرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات اشتراک به عمل بیآورند...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۴ - ۱۵:۳۱ kabul
Background image

آگاهی تصمیم اعطاء قرار داد خریداری تیل دیزل،پطرول و 42 قلم روغنیات و فلتر باب

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد خریداری تیل دیزل،پطرول و 42 قلم روغنیات و فلتر باب دارای کود نمبر . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۴ - ۱۶:۵۷
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری پرزه جات وسایط وزارت و واحد های دومی آن برای سال مالی 1398

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری پرزه جات وسایط وزارت و واحد های دومی آن برای سال مالی 1398 اشتراک نموده و نقل چاپ شده . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۱۴:۴۰
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه محافظتی گبیونی در مناطق طــــلاجات و جلیم خور ولسوالی های دشت قلعه و خواجه غار ولایت تخار

...پروژه محافظتی گبیونی در مناطق طــــلاجات و جلیم خور ولسوالی های دشت قلعه و خواجه غار ولایت تخار مربوط حوزه دریائی پنج آمو

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۱۰:۳۴
Background image

آگاهی داوطلبی بروژه تهیه ضروریات لوازم دفتری برای سال 1398

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه ضروریات لوازم دفتری برای سال 1398 اشتراک نمایند...

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۱۱:۴۹
Background image

اطاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه اعمار کانال ذامه ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا

بدین وســیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سـوم قانون تـدارکات به اطلاع عموم رسـانیده میشود، وزارت انرژی و آب در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار کانال ذامه ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا را با . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۱۰:۲
Background image
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۹:۴۸
Background image

پروژه دیزاین تفصیلی بند چند منظوره شورابه ولایت سرپل

لطف نموده فایل های مربوطه پروژه  را از لینک های ذیل بدست بیآورید.

Detail-DesignTOR Shoor Aba

REOI Detail-Design Shoor Aba (1)

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ - ۱۰:۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار تعمیر دفتر PMO !

مساعدت بلاعوض G-0167-AFG (SF) پروگرام سرمایه گذاری برای انکشاف منابع آب WRDIP-P1

اسم پروژه فرعی : اعمار تعمیر دفتر PMO   

نمبر ارتباطی پروژه : MEW/WRDIP-P1/NCB/Addtl 04

تمویل کننده : . . .

Pagination