همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۷ - ۹:۴۳
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه باز سازی، حفظ و مراقبت شبکه آب!

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی :

پروژه باز سازی، حفظ و مراقبت شبکه آب که تضمین آفر پروژه مبلغ (40000) چهل هزار افغانی میباشد، اشتراک . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۰:۱
Background image

اطلاعیه داوطلبی تهیه تیل دیزل و 42 قلم روغنیات و فلتر باب وسایط، تهیه و خریداری 692 قلم مواد و سامان آلات حفظ و مراقبت، خریداری پرزه جات برای وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی آن برای سال مالی 1398

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های ذیل:  تهیه تیل دیزل و 42 قلم روغنیات و فلتر باب وسایط، تهیه و خریداری 692 قلم مواد و سامان آلات . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۹:۵۸
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تجهیزات و رنگ باب آی تی، نصب کمره ها تمدید کیبل فایبر نوری وستندرد سازی شبکه محلی و سرور روم وزارت و تعمیر واپیکا !

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تجهیزات و رنگ باب آی تی، نصب کمره ها تمدید کیبل فایبر نوری وستندرد سازی شبکه محلی و سرور روم . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - ۱۴:۳۳
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه بازسازی دروازه های آبگیریند ذخیره سلطان در ولایت غزنی

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی :

پروژه بازسازی دروازه های آبگیریند ذخیره سلطان در ولایت غزنی که تضمین آفر پروژه مبلغ (270000) دو صد و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۵:۱۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه تحکیم کاری کانال میر حصه ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت انرژی و آب در نظر دارد، قرارداد پروژه تحکیم کاری کانال مــــــــیر حصه ولسوالی پشتون زرغون . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۹ - ۱۵:۴۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد استخدام کمپنی مشورتی جهت نظارت از تطبیق اجرای قرار داد پروژه فاز سوم بند کمال خان .

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد تا قرارداد استخدام کمپنی مشورتی جهت نظارت از تطبیق اجرای قرار داد پروژه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۹ - ۱۵:۴۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد پروژه احاطه دیوار تعمیر سابقه ریاست انرژی قابل تجدید.

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود؛ وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد پروژه احاطه دیوار تعمیر سابقه ریاست انرژی قابل تجدید تحت نمبر . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۹ - ۱۵:۲۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد پروژه تحکیم سواحل درآباد سفلی مرکز ولایت فراه .

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت انرژی و آب در نظر دارد، قرارداد پروژه تحکیم سواحل درآباد سفلی مرکز ولایت فراه را به شرکت . . .

Pagination