گالری رسانه

تازه ترین تصاویر از جریان کار پروژه احداث دستگاه برق آبی شورابک ولایت بدخشان

برق رسانی از کشور های همسایه...

پنجشنبه 22 حمل 1398 ساعت 13:14 مرکز رسانه های حکومت.