گالری رسانه

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۷)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۶)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۵)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۴)

فعالیت های معینیت آب وزارت آب و انرژی

نشست تخنیکی معینیت آب وزارت آب و انرژی

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۳)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (12)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۱)

بازدید معین آب از ریاست و آمریت های بخش آب

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۰)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۸)

فعالیت های وزارت آب و انژی در هفته (7)

ګزارش ویدیویی از سیمینار آگاهی دهی از تاثیر تغییرات اقلیمی بالای منابع آب با حضور معین آب وزارت آب و انرژی .

سخنرانی ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی در محفل تجلیل از روز ملی آب

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (6)

Pagination

User account menu