اعلان درخواست اسناد برای ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان.

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

Location کابل

نظر به حکم شماره 2248 مورخ 3/6/1398 مقام محترم وزارت انرژی و آب، ریاست تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان برای پروژه ( ساختمان چک دم ها در ولایات ) اشتراک نموده پروفایل های شرکت های خویش را به آدرس ذیل تسلیم نمایند.

آدرس: ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم کابل افغانستان شماره تلفن: 0093202522041

درخواست دهنده گان پروفایل های خویش را مطابق شرایط مندرجه اعلان ارزیابی قبلی اهلیت و قانون تدارکات به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. وصول  دریافت ابراز لاقمندی و تسلیمی درخواست ها را از تاریخ نشر الی 14 روز یعنی 21 سنبله 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر آخرین معیاد ضرب العجل تسلیمی درخواست ها میباشد تسلیم نمایند. درخواست های ناوقت رسیده مسترد میگردد.

اسناد ضروری برای درخواست دهنده گان برای ارزیابی قبلی اهلیت شامل :

  1. داشتن جواز معتبر
  2. ارایه حجم معملات سالانه طی پنج سال اخیر
  3. ارایه اسناد تجربه و کارکرد مشابه منحیث قراردادی اصلی در امور ساختمانی مشابه با ماهیت پروژه های سیستم آبیاری کانال های آبیاری چک دم دیوار های استنادی و بند های کوچک
  4. ارایه لست پرسونل
  5. ارایه جدول تجهیزات

نوت : شرکت های ساختمانی جدید الاتاسیس نیز میتوانند پروفایل های خویش را به منظور ارزیابی قبلی اهلیت ارایه نمایند.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۲:۱۹ kabul
Background image

اعلان درخواست اظهار علاقمندی.

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه درخواست اظهار علاقمندی سروی کردن، برآورد نمودن احجام کار انجام شده در ساحه و تعین نمودن پیشرفت کار و فیصدی دیزاین . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۱:۳۵ کابل
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری پرزه جات و روغنیات لایروبی کانال نهر لشکری ولایت نمیروز.

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری پرزه جات و روغنیات لایروبی کانال نهر لشکری ولایت نمیروز برای سال مالی 1399 اشتراک نموده و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۷ - ۹:۵۱ کابل
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار تصفیه خانه فاضل آب با تجهیزات آن.

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی...

Back to tenders