اعلان کاریابی ( آمر تحقیقات تکنالوژی آب)

mew-admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ - ۱۲:۱۲
job

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم پروژه تغییر به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات از طریق لینک ذیل بدست بیاورند:

 (http://lowgrade.iarcsc.com/)

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید

کد بست : NWR-0496

مشخصات بست:

عنوان وظیفه

آمر تحقیقات تکنالوژی آب

                     

بست

بست ۳

                       

وزارت/ اداره

اداره ملی تنظیم امور آب

                     

بخش مربوطه

اداره ملی تنظیم امور آب / معاونیت تخنیکی / ریاست عمومی منابع آب / آمریت تحقیقات تکنالوژی آب

         

موقعیت پست

مرکز

                       

گزارشده بست

رئیس عمومی منابع آب

                     

گزارش گیر از

 مدیر عمومی لابراتوارها,  مدیر عمومی مدل سازی فزیکی بند و انهار,  مدیر کتاب خانه لابراتوار تحقیقات آب,  مدیر عمومی ظرفیت سازی و تکثیر تکنالوژی,  مدیر اداری,

کٌد بست

41-90-20-029

                       

 

اندازه معاش:                   اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

اداره ملی تنظیم امور آب :

اداره ملی تنظیم امور آب براساس فرمان شماره ۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از تجزیه وزارت انرژی و‌ آب ایجاد و در قسمت مدیریت همه جانبه منابع آب کشور ، ساخت زیر بنا های آبی فعالیت می نماید.

هدف وظیفه:

مدیریت تحقیقات بیلانس آبی، عرضه و تقاضای آب، تکثیر تکنالوژی های جدید و معاصر در عرصه استفاده موثر و پایدار از منابع آب، دریافت راه حل ها و راهکارهای مناسب جهت مدیریت همه جانبه منابع آب و ارتقای ظرفیت های تخصصی در سکتور آب کشور

وظایف تخصصی:

1. مدیریت مطالعات و تحقیقات در مورد کیفیت منابع آب کشور (فزیکی، بیالوژیکی، کیمیاوی و خواص شیمیایی آن)
2. مدل سازی بیلانس منابع آبی در سطح حوزه های عمومی و فرعی دریایی کشور بمنظور برنامه ریزی
3. مدل سازی ریاضیکی و فزیکی تاسیسات منابع آب کشور.
4. معرفی و ارزیابی تکنالوژی معاصر مدیریت آب در مطابقت با شرایط و نیازمندی های حوزه های دریایی.
5.. مدیریت تحلیل ارقام و معلومات لابراتوار شده به منظور استفاده موثر از مراجع نیازمندی منابع آبی.
6. دریافت و پیشنهاد روش های مناسب جهت کاهش ضایعات آب و جلوگیری از آلودگی منابع آب.
7. نظارت از تطبیق امورات لابراتوار غرض تست و تحلیل کیمیاوی، میخانیکی، جیوفیزیک، بیالوژیکی و هایدروجیالوژیکی آب و خاک و مواد ساختمانی با در نظر داشت اولویت های تعین شده

8.ارسال پروپوزل مکمل دیزاین (نقشه های ترسیم و منظور شده ، با بل احجام (BOQ) ، پلان تقویمی ، فورم اجتماعی ، لست تجهیزات تخنیکی و پرسونل کلیدی پروژه) در قید هارد و سافت کاپی به مراجع ذیربط.

  1. وظایف مدیریتی:

 1.. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 2.. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 3.. مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
 4.. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
 5.. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

  1. وظایف هماهنگی:
  2. اشتراک در عملیه سروی مشاهداتی ، مقدماتی (امکان سنجی) بندهای ذخیروی آب با در نظر داشت استندرد های قبول شده.
  3. اشتراک در عملیه سروی تخنیکی پروژه های هایدرو تخنیکی فوق الذکر .

 --------------------------------------------------------------------------------------------——-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار ھای ذیل ،ترتیب گردیده است.

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری سیول، جیولوجی، اگرانومی، تکنالوژی کیمیاوی، هایدرومیترولوجی، انجنیر منابع آب و محیط زیست، هایدرولیک از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور و به درجات بلند تر تحصیلی ارجیعت داده میشود.

تجربه کاری:

داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت های لازم:

  1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی
  2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

موارد تشویقی:

  1. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت
  2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام
  3. نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق می توانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

User account menu