یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۶ - ۱۴:۵۷ Kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 615 قلم اجناس موردضرورت حفظ و مراقبت برای سال مالی 1399

عنوان: پروژه خریداری 615 قلم اجناس مورد ضرورت حفظ و مراقبت برای سال مالی 1399، به شماره دواطلبی MoEW/PD/G012-99/NCB

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱ - ۱۴:۷ Kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 22 قلم مواد اعاشوی و محروقاتی برای سال مالی1399

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری 22 قلم مواد اعاشوی و محروقاتی برای سال مالی1399 محصلین لیلیه مرکز تربیوی این وزارت اشتراک . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۴:۳۲ Kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 2546 قلم پرزه جات وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی «پروژه خریداری 2546 قلم پرزه جات وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی آن برای سال مالی 1399 در دو لات» اشتراک . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۳:۴۱
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 215 قلم پرزه جات آی تی

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری 215 قلم پرزه جات آی تی برای سال مالی 1399 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ - ۱۵:۲۰ Kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری البسه جات زمستانی برای کارکنان

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری البسه جات زمستانی برای کارکنان بست 7و8 این وزارت اشتراک نموده...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ - ۹:۲ کابل
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری (100000) لیتر تیل پطرول و(110000) لیترتیل دیزل

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری (100000) لیتر تیل پطرول و(110000) لیترتیل دیزل ضرورت سال مالی1399 اشتراک نموده و نقل چاپ شده . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۸:۵۰ کابل
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 20 قلم مواد خوراکه باب

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری 20 قلم مواد خوراکه باب اپرات و کودکستان مرکز وزارت برای سال مالی1399 اشتراک نموده...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۷ - ۹:۵۱ کابل
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار تصفیه خانه فاضل آب با تجهیزات آن

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی...

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۱۵:۱۵ kabul
Background image

درخواست برای ابراز علاقمندی!!!

. . .

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت انرژی وآب، جمهوری اسلامی  افغانستان   

نهاد تدارکاتی

دولت جمهوری افغانستان

تمویل کننده

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۶ - ۱۴:۳۰ کابل
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری (6) قلم جنس جهت تجهیز صالون کنفرانس.

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری (6) قلم جنس جهت تجهیز صالون کنفرانس حوزه دریایی ولایت بامیان...