پروژه کانال ده یعقوب در ولسوالی بگرامی ولایت کابل تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

MEW-Media
652

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور مدیریت آب و افزایش زمین های زراعتی در ولسوالی بگرامی ولایت کابل تطبیق شده است. با تطبیق این پروژه کانال متذکره به طول ٨ کیلومتر بازسازی شده است که حدود ٩٨٥ هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرارداده و به تعداد ٥٦٨٠ فامیل از آن مستفید می شوند. اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu