پروژه دیزاین و نصب دستگاه تولید 5 میگاوات برق آفتابی ولایت غور

MEW-Media
پروژه دیزاین و نصب دستگاه تولید 5 میگاوات برق آفتابی ولایت غور

دیزاین، تهیه و نصب دستگاه تولید 5 میگاوات برق آفتابی ولایت غور؛ این دستگاه  دارای ظرفیت تولیدی 5MW انرژی برق است. هزینه ساخت این دستگاه مبلغ (10.8) میلیون دالر امریکایی بوده که از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان پرداخت می‌گردد.  با تکمیل  شدن این پروژه (10000) خانواده شهر فیروز‌کوه از نور برق مستفید می‌گردند.