پروژه های پلان شده

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۵:۹
Background image

اصلاح و بازسازی کانال های گذره بخش سوم و تیزان

کانال گذره و تیزان در ولسوالی گذره ولایت هرات موقعیت دارند. در همین حال قیمت تخمینی پروژه بازسازی کانال گذره حدود 956.254 (نُه صد پنجاه و شش هزار دو صد و پنجاه و چهار) دالر آمریکایی و پروژه ساخت تیزان بیش از 794.390 (هفت صد و نود و چهار هزار سه صد و نود) دالر آمریکایی تعین گردیده است.......

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۵:۷
Background image

اصلاح و بازسازی کانال های برنا آباد و کهسان.

کانال برنا آباد در ولسوالی غوریان و کانال کهسان در ولسوالی کهسان ولایت هرات واقع شده اند. قیمت تخمینی پروژه برنا آباد حدود 960.000 (نُه صد و شصت هزار) دالر آمریکایی و پروژه کهسان 649.143 (ششصد و چهل و نُه هزار یک صد و چهل و سه) دالر آمریکایی تعین شده است.....

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۵:۶
Background image

اصلاح و بازسازی کانال لقی

کانال لقی در مرکز ولایت کندز موقعیت دارد که در بازسازی آن حدود 452.900 (چهارصد و پنجاه و دو هزار و نُه صد) دالر آمریکایی هزینه در نظر گرفته شده است. کانال لقی پس از ساخت، 183 هکتار زمین را میتواند تحت آبیاری قرار دهد......

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۵:۵
Background image

اصلاح و بازسازی کانال گل تیپه

کانال گل تیپه در مرکز ولایت کندز موقعیت دارد که قیمت تخمینی آن حدود 2.262.850 (دو میلیون دوصد و شصت و دو هزار و هشتصد و پنجاه) دالر آمریکایی پیشبینی گردیده است. هم اکنون ظرفیت آبیاری کانال گل تیپه در حدود 6 هزار هکتار زمین است اما پس از بازسازی این کانال، ظرفیت آبیاری آن به بیش از 6570 هکتار خواهد رسید........

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۵:۱
Background image

اصلاح و بازسازی کانال قوشتیپه.

کانال قوشتیپه هم در مرکز ولایت کندز واقع شده که اصلاح و بازسازی آن از جمله پروژه های تحت پلان وزارت انرژی و آب در سال 1398 می باشد. قیمت تخمینی برای ساخت این پروژه 1.716.227 (یک میلیون و هفتصد و شانزده هزار و دو صد و بیست و هفت) دالر آمریکایی تعین گردیده است.......

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۵:۰
Background image

اصلاح و بازسازی کانال قوشپره.

کانال قوشپره از قریه چوغی الی قریه چقماقونی در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان موقعیت دارد. پروژه اعمار و بازسازی این کانال قرار است در سال 1398 آغاز گردد که قیمت تخمینی ساخت آن حدود 462.000 (چهارصد و شصت و دو هزار) دالر آمریکایی می باشد.......

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۴:۵۹
Background image

اصلاح و بازسازی کانال سنگ حصار فاز اول و فاز دوم.

کانال سنگ حصار در ولسوالی ژیری ولایت کندهار موقعیت دارد. به منظور هدایت بهتر آب، دیوار استنادی برای این کانال ساخته می شود که قیمت تخمینی فاز اول آن 728.811 (هفتصد و بیست و هشت هزار و هشتصد و یازده) دالر آمریکایی و از فاز دوم آن حدود 807.637 (هشتصد و هفت هزار و ششصد و سی و هفت) دالر آمریکایی پیشبینی شده است........

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۴:۵۸
Background image

اصلاح و بازسازی کانال سرشهر

کانال سرشهر در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان موقعیت دارد. هزینه ساخت این پروژه حدود 1.192.100 (یک میلیون و یک صد و نود و دو هزار و یک صد) دالر آمریکایی تخمین شده است......

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۴:۵۷
Background image

اصلاح و بازسازی کانال سربند ارچی

کانال سربند ارچی در ولسوالی ارچی ولایت کندز موقعیت دارد. اصلاح و بازسازی این کانال سربند یکی از پروژه های تحت پلان وزارت انرژی و آب است که قیمت تخمینی آن حدود 7.616.000 (هفت میلیون و ششصد و شانزده هزار) دالر آمریکایی می باشد........

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۴:۵۶
Background image

اصلاح و بازسازی کانال زمان آباد بخش اول الی دوم

پروژه ساخت کانال زمان آباد یکی از پروژه های تحت پلان IRDP وزارت انرژی و آب است که در قریه های مختلف ولسوالی پشتون زرغون واقع شده است. قیمت تخمینی این پروژه حدود 1.945.476 (یک میلیون و نُه صد و چهل و پنج هزار و چهارصد و هفتاد و شش) دالر آمریکایی می باشد که از بودجه بانک جهانی پرداخته خواهد شد......

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۴:۵۵
Background image

اصلاح و بازسازی کانال دشت فرهاد

کانال دشت فرهاد هم در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان واقع شده است. هزینه بازسازی برای این پروژه حدود 713.300 (هفت صد و سیزده هزار و سه صد) دالر آمریکایی در نظر گرفته شده که با تطبیق آن، این کانال ظرفیت آبیاری 2100 هکتار زمین را خواهد داشت......

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۴:۵۴
Background image

اصلاح و بازسازی کانال چوغی

کانال چوغی در مرکز ولایت سمنگان موقعیت دارد. اصلاح و بازسازی این کانال یکی از پروژه های تحت پلان وزارت انرژی و آب است که قیمت تخمینی آن 330.000 (سیصد و سی هزار) دالر آمریکایی می باشد. ظرفیت آبیاری کانال چوغی با ساخت و بازسازی آن از 350 هکتار به 500 هکتار زمین افزایش خواهد یافت.

Pagination