اعلان کاریابی حوزه فرعی دریائی زرنج نیمروز.

mew-admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۱۰:۱
کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

نیمروز

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

Documents

مدیر حفظ و مراقبت حوزه های فرعی زرنج نیمروز
لیست اعلان حوزه هلمند پائنی زرنج
آمر برنامه هاو خدمات انجنیری ریاست حوزه فرعی دریائی هلمند پائنی زرنج نیمروز
آمر تنظیم امور آب حوزه فرعی هلمند پائنی نیمروز
لیست اعلان حوزه هلمند پائنی زرنج

Related VacanciesShow all

Back to vacancies