اعلان کاریابی 10 بست سوم چهارم به سیستم رتب و معاش.

mew-admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۷ - ۱۲:۲۰
کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به منظور تحقق اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی  اینک وزارت انرژی و آب به تعداد 3بست چهارم و یک بست هفتم را بار اول از تاریخ 8/5/1398 الی 19/5/1398و به تعداد 3 بست سوم و 3 بست چهارم را از تاریخ 8/5/1398 الی 15/5/1398 مجدداً  از طریق سیستم رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد. اشخاص واجد شرایط میتواند فورمه های ستندر کاریابی را از مدیریت اعلانات و توزیق فوم آمریت استخدام ریاست منابع بشری در یافت و همچنان میتوانند جزئیات بست های اعلان شده را از ویب سایت www.iarcsc.gov.af دریافت  بعد از تکمیل اسناد به مدیریت اعلانات و توزیع فورم تسلیم و همچنان میتوانید که فورمه های کاریابی و تمام اسناد ضروری خویش را در یک فایل پی دی اف گنجانیده و به ایمیل  آدرس hr.mew84@gmail.com ارسال نمائید.

Documents

فورم درخواستی مرکزی
جدول عمومی تمام بست ها
آمر حقوق آب حوزه های عمومی
انجنیر تجهیزات برقی
انجنیر میخانیک بندها
کارشناس حوزه دریائی هریرود مرغاب
لایح وظایف دریور
متخصص تحلیل تخنیکی
متخصص حقوقی امور آب
مدیر عمومی طرح و دیزاین شبکه های توزیع برق
مدیرعمومی حاضری
مدیریت عمومی ارتباط و هما هنگی امور فنی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies