معینیت انرژی

بیو گرافی محترم  انجنیر محمد گل خُلمی معین انرژی و سرپرست وزارت انرژی و آب.

 انجنیر محمد گل خُلمی فرزند غلام محمد درسال 1338 هجری شمسی در ولسوالی خُلم ولایت بلخ تولد گردیده است.موصوف تحصیلات ابتدایی خویش را در یکی از مکاتب ولایت کندز به درجه اول تکمیل و بعد از امتحان اختصاصی در سال 1354 هـ.ش شامل لیسه مسلکی امریکایی تخنیک ثانوی وقت ( Afghan Institute of Technology-AIT ) رشته برق و الکترونیک شده و در سال 1357 هـ.ش به درجه اول نمره فارغ‌ التحصیل گردید. سپس، از سال 1358 الی سال 1363 هـ.ش در بخش‌های مختلف رادیو تلویزیون ملی افغانستان تا سطح مدیر فرستنده تلویزیون ایفای وظیفه نموده است.

انجنیر محمد گل خُلمی، بعداً جهت تحصیلات عالی در سال 1364 شامل پوهنتون پولی‌تخنیک کابل و در سال 1370 هـ.ش به سویه ماستر از رشته‌ی انجنیری برق فارغ التحصیل گردید. متأسفانه به اثر جنگ‌های تحمیلی در کشور عزیز ما افغانستان مجبور به مهاجرت به آسیای‌میانه شد و تا سقوط دوره طالبان در آن‌جا زیست می‌نمود. در جریان مهاجرت بشکل خصوصی در بخش‌های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی فعالیت و تحصیل نموده و به تجربه و دانش مسلکی خویش افزوده است. با روی‌کار آمدن حکومت مؤقت در سال 2001 میلادی، به وطن بازگشت و به حیث ریس عمومی تیلی کمونیکشن وزارت مخابرات انتخاب و تا سال 2006 میلادی الی تبدیل نمودن ریاست عمومی تیلی کمونیکشن به شرکت افغان تیلی کام ایفای وظیفه نمود. موصوف در ایجاد شرکت افغان تیلی کام نقش کلیدی را داشت و مدت شش ماه سرپرست ریاست اجراییه این شرکت بود.

 دیپلوم انجنیر محمدگل خُلمی این افتخار را دارد که در جریان چندین سال کار و فعالیت در وزارت مخابرات جزء تیمی بوده که مخابرات نوین افغانستان را تهداب گذاری و شکل دادند، که امروز یکی از سکتورهای موفق خدماتی با بیش از دو میلیارد دالر سرمایه‌گذاری و هزاران شغل جدید در کشور می‌باشد. در سال‌های کار در وزارت مخابرات در چندین کنفرانس بین‌المللی به نمایندگی از افغانستان اشتراک و ایراد بیانه نموده است . در سال 2006 میلادی نظر به تجارب و تحصیلاتی که در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی داشت به دعوت سرمایه‌گذاران بین‌المللی از امارات متحده عربی و کوریایی جنوبی، شرکت خصوصی مخابراتی  وصل تیلی کام را ایجاد و الی سال 2013 میلادی بحیث ریس اجراییه و معاون شرکت ایفای وظیفه می نمود. قابل یادآوری است که این شرکت با بیش از 40 میلیون دالر سرمایه‌گذاری برای بیش از 300 نفر بطورمستقیم و صدها نفر دیگر بصورت غیر مستقیم زمینه کاریابی را مساعد گردانیده است.انجنیر محمد گل خُلمی از سال 2013 میلادی فعالیت خویش را در بخش انرژی برق با ایجاد شرکت خدمات مشورتی راهکار آغاز نمود. با همکاری نهادهای بین‌المللی روی ظرفیت‌های انرژی قابل تجدید افغانستان کار و نتیجه‌ی فعالیت چند ساله آن مطالعه تخنیکی ابتدایی «فارم انرژی بادی الجتو ولایت بلخ به ظرفیت 270 میگاوات» و اخیراً کار تحقیقاتی او مطالعه‌ی مشترک مارکیت انرژی خورشیدی افغانستان با انجمن انرژی خورشیدی جرمنی می‌باشد که در کنفرانس انتر سولر شرق میانه در شهر دوبی به نشر رسد که شامل نود صفحه به زبان انگلیسی می‌باشد.

رشد انرژی قابل تجدید یکی از سکتورهای می‌باشد که می‌تواند باعث ایجاد هزاران شغل‌ جدید درافغانستان گردد. انجنیر محمدگل خُلمی به این منظور و برای ظرفیت سازی نیروی انسانی در این سکتور، ده‌ها کورس و ورکشاپ‌های آموزیشی را برای انجنیران جوان، کارمندان دولتی و استادان و محصلین پوهنتون‌ها در نقاط مختلف کشور مثل: کابل، هرات، بدخشان، تخار و بلخ دایر نموده است.

در کنار سایر مسئولیت‌ها و فعالیت‌های ذکر شده انجنیر محمدگل خُلمی معاون و عضو بورد رهبری اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان نیز می‌باشد. موصوف از این طریق برای ظرفیت سازی شرکت‌های فعال در بخش انرژی قابل تجدید افغانستان نیز خدمات شایانی انجام داده و به نمایندگی از این بخش در چند کنفرانس بین‌المللی اشتراک ورزیده است. یکی از این دست­ آوردها ایجاد همکاری بین اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان و انجمن شرکت‌های سولر کشور جرمنی می‌باشد.

انجنیر محمدگل خُلمی در کنار لسان‌های ملی دری و پشتو، به لسان انگلیسی بلدیت کامل دارد. و همچنان داری تحصیلات کوتاه مدت اختصاصی در رشته‌های انرژی قابل تجدید و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از کشورهای سویدن و هند می‌باشد. موصوف، با وجود مصروفیت‌های زیاد، از چندی به این طرف برای بومی سازی انرژی قابل تجدید روی کتب آموزشی و ترجمه کتاب‌های انگلیسی برای انجنیران جوان کار می‌کند.موصوف، نظر به لزوم دید رهبری حکومت وحدت ملی بحیث معین انرژی و به تاریخ 2/4/1397 مطابق حکم شماره 537 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، منحیث سرپرست وزارت انرژی و آب تعین گردید. و تا اکنون در این پُست ایفای وظیفه می‌نماید. تمرکز وی در سکتور انرژی بیشتر بالای تطبیق پروژه‌های زیربنایی، سیستم سازی و نهاد سازی، تمرکز بالای بخش انرژی قابل تجدید وایجاد سهولت‌ها و امکانات برای تشویق و جذب سرمایه‌گذاری‌های سکتور خصوصی در بخش انرژی می‌باشد.

خلاصه تاریخچه معینیت انرژی

قبل از سال 1353 اداره بنام واحد برق و آب در چوکات دولت وقت فعالیت داشت و در اخیر سال 1353 این اداره بنام وزارت انرژی و آب تغییر نام یافت و در تشکیل آن یک معینیت انرژی گنجانیده شده بود تا امور انرژی برق را در سطح کشور مدیریت، کنترول و انکشاف دهد. از همان بدر تشکیل تا حال این معینیت با داشتن ریاست های سکتوری در توسعه و انکشاف انرژی برق در سراسر کشور کوشیده و با تطبیق پروژه های توسعه و انکشافی بخش انرژی برق  از جمله پروژه های تولیدی، لین های انتقالی ولتاژ بلند و شبکه های توزیعی برق را تطبیق و به بهره برداری سپرده است.

استراتیژی سکتورانرژی برق

چگونگی ارتباط توسعه سکتورانرژی برق درمطابقت بااستراتیژی انکشاف ملی سکتور انرژی محرک رشد سکتور های اقتصادی و ضروریات اجتماعی، بهبود معیشیت نسل های حال و آینده، کاهش فقر و بیکاری و حکومت داری سالم در کشور می باشد.

انکشاف و توسعه سکتور انرژی برق براساس تأمین انرژی برق مطمئین، سازگار با محیط زیست با قیمت مناسب که متضمن انکشاف اقتصادی اجتماعی کشور بوده و متکی به منابع ملی و همکاری­های منطقوی انرژی و رشد اقتصادی به اساس کار و سرمایه گذاری سکتور خصوصی تحت نظارت دولت صورت می گیرد.

دیدگاه استراتیژک سکتور انرژی برق در دراز مدت

دیدگاه استراتیژیک ما در جهت انکشاف پایه­دار سکتور های اقتصادی و اجتماعی در کشور تامین انرژی برق مطابق نیازمندی رشد سکتور های اقتصادی و اجتماعی نسل های حال و آینده کشور می باشد.

 • گسترش سطح پوشش برق و فراهم آوری انرژی قابل اطمینان و باكيفيت.
 • اجرای پروژه های تولیدی انرژی برق روی پوتانسیل­های داخلی غرض خودکفایی کشور ازدرک انرژی برق با توجه به ویژگی هرمنطقه از کشور.
 •  تهیه و تامین انرژی برق با قیمت مناسب و عادلانه در تمام ولایات کشور
 • تقویت نقش منطقه­ای کشور به عنوان فراهم کننده بسترترانزیت وتجارت انرژی
 • سرمایه گذاری منطقوی روی منابع آبی مشترک در جهت تولید انرژی برق

اقدامات کلیدی

 • توسعه و انکشاف شبکه های انرژی برق و فراهم آوری انرژی برق قابل اطمینان و باكيفيت
 • افزایش خودکفایی انرژی و اجرای پروژه های تولیدی انرژی برق از منابع مختلف داخلی کشور
 • عرضه انرژی برق باکیفیت و استندرد با قیمت مناسب وعادلانه به تمام اتباع کشور
 • بر جسته ساختن نقش کشور به عنوان فراهم کننده بسترترانزیت، تبادله، اتصال و تجارت انرژی منطقوی
 • جلب و ترغیب سرمایه گذاری منطقوی روی منابع آبی مشترک در جهت تولید انرژی برق
 • انکشاف و توسعه شبکه های توزیعی برق برای بلند بردن تقویت امنیت انرژی
 • استفاده اعظمی از انرژی های قابل تجدید کشور به منظور تولید انرژی برق
 • برقرسانی روستاها
 • مدیریت مصرف برق تقویه نهادهای سکتور انرژی
 • قیمت گذاری، تهیه منابع مالی و مدیریت پروژه ها
 • ترغیب، تشویق و ایجاد سهولت ها برای سکتور خصوصی
 •  مشخص نمودن مالیات وسب سایدی ها
 • موثریت و مفدیت پروژه های انرژی برق در حفظ محیط زیست و ایجاد شغل به همه اتباع کشور و کاهش فقر در جامعه
 • گسترش همکاری های منطقه ای در قبال تحقق بخشیدن پروژه های انرژی برق