همه بست های خالی

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۹:۵۵

پنجشیر

Background image

اعلان کاریابی حوزه دریائی پنجشیر بالایی بازارک.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۹:۴۶

سمنگان

Background image

اعلانات کاریابی حوزه فرعی خلم ایبک سمنگان.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۹:۳۳
Background image

اعلان کاریابی حوزه فرعی پکتیکا گومل.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۹:۲۹
Background image

اعلان کاریابی حوزه فرعی پکتیا گردیز.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۹:۲۰

شمال

Background image

اعلان کاریابی حوزه دریائی شمال.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۹:۱۲

غزنی

Background image

اعلان کاریابی حوزه دریائی غزنی.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۸:۴۸

کابل

Background image

مدیر عمومی تنظیم ارقام منابع آب حوزه فرعی پارون نورستان

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

و همچنان میتوانند جزئیات بست های اعلان شده را از ویب سایت های www . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۳ - ۱۵:۳۳

کابل

Background image

اعلان مجدد 12 بست سوم و چهارم به سیستم رتب و معاش

به منظور تحقق اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی و استخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس اهلیت و شایستگی و تطبیق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت جذب افراد لایق و کارفهم اینک به تعداد 12 . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۳ - ۱۴:۴۷

کابل

Background image

اعلان 15 بست جدید 3 و 4 از طریق رقابت آزاد سیستم رتب و معاش.

به منظور تحقق اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی و استخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس اهلیت و شایستگی و تطبیق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت جذب افراد لایق و کارفهم اینک به تعداد 15 . . .

Pagination