اګاهی !

MEW-Media
888

به شرکت های محترم قراردادی پروژه IRDP وزارت انرژی و آب قبلی و اداره ملی تنظيم امور آب فعلی؛

از آنجائیکه پروژه IRDP در آخر دسمبر سال ٢٠٢٠ ختم گردیده است و اکنون در مرحله Grace Period قرار داریم و ختم این دوره در آخر برج جون سال ٢٠٢١ میباشد.

بعد از ختم ماه جون حساب خاص بانک جهانی بسته گردیده و پرداخت صورت نمیگیرد. لذا از تمامی شرکت های قراردادی که پروژه های آنها ختم گردیده است و معیاد یک سال بعد از تسلیمی پروژه را تمام نموده اند خواهشمندیم تا جهت اخذ تامینات خویش اسناد تسلیمی دایمی خویش همراه با درخواستی شرکت و اسناد رویالتی خویش را الی ١٤ جون سال ٢٠٢١ به ریاست انسجام برنامه های آب جهت طی مراحل اجرای تامینات ارائه نمایند و یا در مقابل اجرای تامینات شان تضمین بانکی الی تاریخ متذکره ارائیه نماید.

همچنان آنعده شرکت های که معیاد یکسال گرانتی (یک سال بعد از تکمیلی) را تکمیل ننموده اند و يا کار پروژه شان در جريان است تقاضا میگردد، تا جهت اجرای تامینات خویش بانک گرنتی آورده و تامینات خویش را درخواست نمایند.

باید خاطر نشان ساخت اسناد لازمه را الی ١٤ جون سال ٢٠٢١ حاضر نمایند در غیر ان صورت مسئولیت به دوش اداره ملي تنظيم امور آب نبوده و شرکت های محترم مسئول میباشد.

اداره ملی تنظیم امور آب

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷ - ۱۴:۵۰
Background image

اطلاعیه تصمیم براعطای قرارداد خریداری پروژه27 قلم رنگ باب آی تی

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات...

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۱:۱
Background image

اطلاعیه تصمیم براعطای قرارداد

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات...

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۵ - ۶:۴
Background image

پیام آگاهی دهی ⚠🚿📢💭🚦

احتمال وقوع سیلاب و ازدیاد سطح آب دریا ها در بعضی از ساحات...

بازگشت به اطلاعیه ها

User account menu