پروژه اعمار یک کانال در ولایت خوست به ارزش بیش از 190 هزار دالر آمریکایی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد

mew-admin
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۴ - ۹:۳۳
1

پروژه اعمار یک کانال در ولسوالی باک ولایت خوست با هزینه یک‌صدو نود هزار و پنج‌صدو شصت دو(۱۹۰۵۶۲) دالر آمریکایی با حضور محترم محمد انور دین پرور،معاون والی این ولایت ، محترم دوکتور فضل الرحمن جلالی، رئیس حوزه دریایی شمل- خرم، ولسوال باک، مسئولین دفتر ارتباط و شماری از علما و بزرگان به بهره برداری سپرده شد.

کانال متذکره با داشتن 1700 متر طول ظرفیت آبیاری 2268 جریب زمین زراعتی را دارا می‌باشد و در مدیریت و تنظیم آب نیز مفید خوانده می شود.

کار کانال مذکور به همکاری تخنیکی حوزه دریایی  شمل-خرم با حمایت مالی اداره انکشافی کشور سویس به پیشبرده می‌شدکه در آن برای شمار زیادی از مردم زمینه کار مساعد گردیده بود.

User account menu