دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۱ - ۱۵:۲۲ کابل
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه تحکیمات مرحله اول و دوم قراء شاتوت و چاه کران ولسوالی فرخار ولایت تخار.

پروژه تحکیمات مرحله اول و دوم قراء شاتوت و چاه کران ولسوالی فرخار ولایت تخار که تضمین آفر پروژه مبلغ (1,009,570) یک ملیون نه هزارو پنج صدو هفتاد افغانی میباشد، اشتراک نموده و نقل چاپ شد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۶ - ۱۱:۲۴ کابل
Background image

اعلان درخواست اسناد برای ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان.

نظر به حکم شماره 2248 مورخ 3/6/1398 مقام محترم وزارت انرژی و آب، ریاست تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان برای پروژه ( ساختمان چک . . .