اعلان کاریابی65 بست ولایتی به سیستم رتب و معاش.

mew-admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۸ - ۱۵:۴
کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

ولایات

وزارت انرژی و آب به تعداد65 بست سه و چهارم کمبود ولایتی را از تاریخ 28/3/1398 الی 8/4/1398 از طریق سیستم رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد.علاقه مندان میتوانند جدول مربوطه را دانلود؛ و نظر به بست های مورد نظر شان لوایح وظایف را ازلینک های ذیل بدست بیآورند.

Documents

جدول تصحیح شده اعلان 65بست ولایتی
فورم درخواستی بخش ولایتی
آمر برنامه هاو خدمات انجنیری حوزه های فرعی
آمر تنظیم امور آب حوزه های فرعی
آمر تنظیم انرژی حوزه عمومی
آمر نظارت برای ولایات...
انجنیر انرژی آبی حوزه های عمومی
انجنیر انرژی آفتاب حوزه های عمومی
انجنیر انرژی بایومس حوزه های عمومی
انجنیر برق حوزه های عمومی
انجنیر تاسیسات آب حوزه های فرعی
انجنیر حفاظت ساحه آبگیر حوزه های عمومی
انجنیر ساحوی حوزه های فرعی
انجنیر سروی برف و یخچال حوزهای فرعی
انجنیر مصونیت بند حوزه های فرعی
انجنیر میخانیک حوزه های فرعی
انجنیر نظارت پروژه حوزه عمومی
انجنیر نظارت کننده حوزه های فرعی
انجنیر هایدروتخنیک حوزه های فرعی
انجنیرحفظ و مراقبت حوزه های فرعی
مدیر برنامه تحکیم سواحل دریاها حوزه های عمومی
مدیر حفظ و مراقبت حوزه های فرعی
مدیر عمومی برنامه حوزه های فرعی
مدیر عمومی تنظیم ارقام منابع آب حوزه های فرعی
مدیر عمومی دفتر ساحوی حوزه های فرعی
مدیر عمومی سیستم معلوماتی و جغرافیایی حوزه های عمومی
مدیر عمومی مالی واداری حوزه های فرعی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies