اعلان تعداد از بست های کمبود وزارت انرژی و آب به سیستم رتب و معاش

mew-admin
شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۱۰:۳۰
jobs

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

وزارت انرژی و آب تعداد از بست های کمبود خویش را ذیلاً به سیستم رتب و معاش به رقابت آزاد میگذارد

 

  1. تعداد 6 بست سوم
  2. تعداد 29 بست جهارم
  3. یک بست هشتم

را از تاریخ 23/6/1398 الی 4/7/1398 بار اول و

  1. تعداد یک بست سوم
  2. تعداد یک بست چهارم

را از تاریخ 23/6/1398 الی 1/7/1398 مجدداً به رقابت آزاد مگذارد.

Documents

جدول بست های موجوده
فورم درخواستی مرکزی
آمر نظارت تطبیق پروژه های انکشافی آب
انجنیر آبیاری و زراعت
انجنیر برق
انجنیر پیشبینی بار تجهیزات برقی
انجنیر جیودیزی و جی ای اس
انجنیر ساحوی
انجنیر شناسایی و جمع آوری ارقام بندهای ذخیروی
انجنیر شناسایی و جمع آوری ارقام پروژه های
انجنیر هایدروجیالوجیست
جیو انجنیر
سر انجنیر تولید انرژی
عضو مسلکی خدمات غیر مشورتی
کارشناس اتومی
کارشناس اجتماعی و محیط زیست
کارشناس ارزیابی تخنیکی تعرفه ها
کارشناس انسجام پروژه های انکشافی انرژی
کارشناس پروژه های انکشافی آب
کارشناس حوزه های دریایی هلمند
کارشناس روابط برنامه و پلاننگ آب
کارشناس روابط تمویل کننده گان برق
کارشناس زیست محیطی آب های زیرزمینی
لایحه وظایف پلان گزاری تدارکات
متخصص اقتصاد
متخصص اقتصادی.معینیت آبdocx
متخصص تحلیل تخنیکی
متخصص حقوقی
متخصص مشارکت عامه و خصوصی
متخصص هایدروتخنیک
متخصص هایدرولوژ
مدیر عمومی اجراییه دارالانشای آب
مدیر عمومی انسجام پروژه های انکشافی انرژی
مدیر عمومی برمه کاری و خدمات ساحوی
مدیر عمومی پروژه های انکشافی آب
مدیر عمومی پلان گزاری آب های زیر زمینی
مدیر عمومی جوازدهی آبهای زیر زمینی
مدیر عمومی مدل سازی
مدیر عمومی نظارت پروژه های تولید انرژی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies